• за нас

Политика за поверителност

1. Поверителност в AccuPath®
AccuPath Group Co., Ltd. („AccuPath®") зачита вашите права за поверителност и ние се ангажираме с отговорното използване на Личните данни по отношение на всички заинтересовани страни. За тази цел ние сме посветени на спазването на законите за защита на данните, а нашите служители и доставчици спазват вътрешни правила и политики за поверителност.

2. За тази Политика
Тази Политика за поверителност описва как AccuPath®и неговите филиали обработват и защитават информацията, позволяваща идентифициране на личността, която този уебсайт събира за своите посетители („Лични данни“).AccuPath®'уебсайтът е предназначен за използване от AccuPath®клиенти, търговски посетители, бизнес партньори, инвеститори и други заинтересовани страни за бизнес цели.Доколкото AccuPath®събира информация извън този уебсайт, AccuPath®ще предостави отделно уведомление за защита на данните, когато това се изисква от приложимите закони.

3. Приложими закони за защита на данните
AccuPath®е установен в множество юрисдикции и този уебсайт може да бъде достъпен от посетители, базирани в различни страни.Тази Политика има за цел да уведоми субектите на данни относно личните данни в опит да бъде в съответствие с най-строгите от всички закони за защита на данните на юрисдикциите, в които AccuPath®оперира.Като администратор на данни, AccuPath®е отговорен за обработката на Лични данни за целите и със средствата, описани в тази Политика за поверителност.

4. Законосъобразност на обработването
Като посетител може да сте клиент, доставчик, дистрибутор, краен потребител или служител.Този уебсайт има за цел да ви информира за AccuPath®и неговите продукти.Той е в AccuPath®'законен интерес да разберем от какво съдържание се интересуват посетителите, когато разглеждат нашите страници и понякога да използваме тази възможност за директно взаимодействие с тях.Ако направите заявка или покупка през нашия уебсайт, законосъобразността на обработката е изпълнението на договор, по който сте страна.Ако AccuPath®има законово или регулаторно задължение да води запис или да разкрива информация, събрана на този уебсайт, тогава законосъобразността на обработката е правното задължение, към което AccuPath®трябва да се съобрази.

5. Събиране на лични данни от вашето устройство
Въпреки че повечето от нашите страници не изискват никаква форма на регистрация, ние може да събираме данни, които идентифицират вашето устройство.Например, без да знаем кой сте вие ​​и с помощта на технология, ние може да използваме лични данни като IP адреса на вашето устройство, за да знаем приблизителното ви местоположение по света.Може също да използваме бисквитки, за да получим информация за вашето преживяване на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който сте дошли и търсенията, които извършвате.Обработката на вашите лични данни с помощта на бисквитки е обяснена в нашата Политика за бисквитки.Като цяло, тези дейности по обработване използват вашите лични данни на устройството, които се стремим да защитим с подходящи мерки за киберсигурност.

6. Събиране на лични данни с помощта на формуляр
Определени страници на този уебсайт може да предлагат услуги, изискващи да попълните формуляр, който събира идентифициращи данни като вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, както и данни, отнасящи се до предишен трудов опит или образование, в зависимост от инструмент за събиране.Например, попълването на такъв формуляр може да е необходимо, за да управлявате вашата заявка за получаване на персонализирана информация и/или предоставяне на услуги, достъпни чрез уебсайта, за да ви доставяме продукти и услуги, да ви предоставяме поддръжка на клиенти, да обработваме вашата кандидатура и т.н. Можем да обработваме лични данни за други цели, като например за популяризиране на продукти и услуги, които смятаме, че могат да представляват интерес за здравните специалисти и пациентите.

7. Използване на лични данни
Лични данни, събирани от AccuPath®чрез този уебсайт се използва в подкрепа на нашите отношения с клиенти, търговски посетители, бизнес партньори, инвеститори и други заинтересовани страни за бизнес цели.В съответствие със законите за защита на данните, всички формуляри, които събират Вашите Лични данни, предоставят подробна информация за конкретните цели на обработката, преди да предоставите доброволно Вашите Лични данни.

8. Сигурност на личните данни
За да защити вашата поверителност, AccuPath®прилага мерки за киберсигурност, за да защити сигурността на вашите лични данни, когато събира, съхранява и обработва личните данни, които споделяте с нас.Тези необходими мерки са от технически и организационен характер и имат за цел да предотвратят промяна, загуба и неоторизиран достъп до вашите данни.

9. Споделяне на лични данни
AccuPath®няма да споделя вашата лична информация, събрана от този уебсайт, с несвързана трета страна без ваше разрешение.Въпреки това, при нормалната работа на нашия уебсайт, ние инструктираме подизпълнителите да обработват лични данни от наше име.AccuPath®и тези подизпълнители прилагат подходящи договорни и други мерки за защита на вашите лични данни.По-специално, подизпълнителите могат да обработват вашите Лични данни само съгласно нашите писмени инструкции и трябва да прилагат технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят вашите данни.

10. Трансграничен трансфер
Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана във всяка страна, където имаме съоръжения или подизпълнители, и чрез използване на нашата услуга или чрез предоставяне на Лични данни, вашата информация може да бъде прехвърлена в държави извън държавата ви на пребиваване.В случай на такова презгранично прехвърляне са налице подходящи договорни и други мерки за защита на Вашите лични данни и за да направят това прехвърляне законно в съответствие със законите за защита на данните.

11. Период на съхранение
Ние ще запазим вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо или разрешено в светлината на целта(ите), за която е получена и в съответствие със законите за защита на данните и добрите практики.Например, можем да съхраняваме и обработваме лични данни за периода от време, през който поддържаме взаимоотношения с вас и докато ви предоставяме продукти и услуги.AccuPath®може да се наложи да съхраняваме някои Лични данни като архив за периода от време, който имаме, за да спазим законово или регулаторно задължение, на което подлежим.След изтичане на периода на съхранение на данните AccuPath®ще изтрие и повече не съхранява вашите Лични данни.

12. Вашите права по отношение на Личните данни
Като субект на данни можете също така да упражнявате следните права съгласно Законите за защита на данните: Право на достъп;Право на корекция;Право на изтриване;Право на ограничаване на обработването и на възражение.За всякакви въпроси относно вашите права като субект на данни, моля, свържете се сcustomer@accupathmed.com.

13. Актуализация на Политиката
Тази Политика може да бъде актуализирана от време на време, за да се адаптира към законови или регулаторни промени, отнасящи се до Личните данни, и ние ще посочим датата, на която Политиката е актуализирана.

Последна промяна: 14 август 2023 г